Тема: "Етапи медсестринського процесу. Перший етап медсестринського процесу".

1.До методів визначення фізичного розвитку людини відноситься:

A визначення пульсу

B вимірювання температури тіла

C вимірювання артеріального тиску

D антропометрія

E підрахунок числа дихальних рухів

2. Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір необхідної інформації про пацієнта?

A V етапі

B ІІ етапі

C ІІІ етапі

D ІV етапі

E І етапі

3. Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу медсестринського процесу?

A Спланувати обсяг сестринських втручань

B Оцінити загальний стан пацієнта

C Реалізувати сплановані втручання

D Навчити пацієнта самодогляду

E Оцінити ефективність догляду

4. В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об’єктивне обстеження пацієнта. Який це етап медсестринського процесу?

A ІІІ етап

B ІІ етап

C І етап

D ІV етап

E V етап

5. В терапевтическое отделение поступил больной Г. с диагнозом "сахарный диабет". Палатная медсестра проводит опрос больного. Какой этап медсестринского процесса она осуществляет?

A Первый

B Второй

C Третий

D Четвертый

E Пятый

6.Перший етап медсестринського процесу має назву:

A Реалізація плану догляду

B Складання плану медсестринського догляду

C Оцінка якості догляду

D Збір інформації про пацієнта

E Виявлення проблем пацієнта

7.До суб’єктивного методу обстеження пацієнта належить:

A Антропометрія

B Термометрія

C Інтерв’ю

D Рентгенографія

E Лабораторні дослідження

8.На якому етапі медсестринського процесу проводять медсестринське обстеження:

A І

B ІІ

C ІІІ

D IV

E V

9.К субъективному методу сестринського процесса относится:

A Определение Ps

B Определение отеков

C Измерение АД

D Распросс пациента

E Знайомство с даннями медкарты

10.Медична сестра здійснює первинну оцінку стану пацієнта. Який це етап сестринського процесу ?

A ІІ етап

B У етап

C ІІІ етап

D ІУ етап

E І етап

11.Студенти медичного училища отримали завдання здійснити перший етап сестринського процесу з пацієнтом В., 35 років. Цей етап включає:

A планування сестринського догляду

B виявлення проблем пацієнта

C визначення мети догляду

D бесіду з пацієнтом та його родиною

E оцінку ефективності догляду

12. Практична діяльність медичної сестри характеризується певними стандартами. Стандарти – це положення, які визначають:

A Об’єм, цінність та якість діяльності

B Основні функції сестринської справи

C Мету надання допомоги і догляду пацієнтамD Вибір системи організації сестринської допомоги

E Межі співпраці медсестри з іншими спеціалістами

13. До якого розділу сестринського обстеження відносять визначення температури тіла:

A Об’єктивне обстеження

B Суб’єктивне обстеження

C Лабораторне обстеження

D Інструментальне обстеження

E Функціональне обстеження

14. Під час госпіталізації хворого медична сестра оглядає його, проводить інтерв’ю з ним та його родичами. Який це етап сестринського процесу?

A І

B ІІ

C ІІІ

D ІV

E V

15. Медсестра проводить обстеження пацієнта, що надійшов до приймального відділення. До суб’єктивного методу обстеження належить:

A Інтерв’ю

B Термометрія

C Антропометрія

D Рентгенографія

E Лабораторні дослідження

16. Під час здійснення І етапу сестринського процесу медична сестра повинна:

A Оцінити отримані результати

B Виявити та сформулювати проблеми хворого

C Визначити мету сестринських втручань

D Здійснити суб'єктивне та об'єктивне обстеження хворого

E Використати стандарти сестринських втручань

17. Хто повинен бути координатором медсестринського процесу?

A Старша сестра відділення

B Пацієнт

C Родичі хворого

D Лікар

E Медична сестра

18. В приймальне відділення міської лікарні поступив чоловік 50 років з приводу виразкової хвороби шлунка. Медична сестра збирає клінічний анамнез і проводить об’єктивне обстеження пацієнта. Який це етап сестринського процесу?

A І етап

B ІІ етап

C ІІІ етап

D ІV етап

E V етап

19. І етап сестринського процесу - це:

A Виявлення проблем хворого

B Визначення мети сестринького догляду

C Оцінка результатів та корекція догляду

D Планування обсягу сестринських втручань

E Сестринське обстеження хворого

20. Добре продуманий, системний, обгрунтований і націлений на досягнення мети план, який необхідно реалізувати відповідно до потреб хворого, а потім зробити його оцінку, це:

A Медсестринський процес

B Сестринська справа

C Медсестринське обстеження

D Оцінка ефективності роботи медсестри

E Сестринська історія хвороби


2714567544558259.html
2714608447731652.html
    PR.RU™