Відкриті гірничі роботи і поверхня шахт та розрізів діючих і тих, що будуються

1234

Бурильник шпурів
Вагонетник повітряно-канатної дороги
Вибірник породи
Вивантажувач на відвалах*

—————————————————————

*) Дозволено допуск до роботи з 17 років за умови механізації
трудових процесів

Гідромоніторник, зайнятий на всіх видах робіт, крім обслуговування
гідромоніторів з дистанційним управлінням
Гірник підземний
Гірник по запобіганню та гасінню пожеж
Доставщик кріпильних матеріалів у шахту
Коваль-бурозаправник*

———————————————————

*) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Кріпильник, зайнятий виготовленням звичайних та складних видів
кріплення та заготівлею кріпильного лісу
Лампівник, зайнятий заправкою лужних акумуляторів*

———————————————————

*) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Люковий, зайнятий на підкатці та відкатці вручну
Машиніст бурової установки
Машиніст вантажної машини
Машиніст відвалоутворювача
Машиніст відвального мосту
Машиніст відвального плуга
Машиніст землесосної установки
Машиніст конвейєра*

———————————————————

*) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Машиніст пересувача колії
Машиніст підйомної машини
Машиніст повітряно-канатної дороги
Машиніст скреперної лебідки
Машиніст установки по бурінню стволів шахт з повним перерізом
Оборник гірничих виробіток
Підривник
Прохідник
Прохідник на поверхневих роботах
Роздавальник вибухових матеріалів
Сигналіст
Чистильник
Шлюзівник
Збагачення, агломерація, брикетування

Апаратник готування брикетної суміші
Апаратник збагачення
Апаратник згущувачів*

———————————————————

*) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Вивантажувач пилу
Випалювач, зайнятий на випалюванні руд і концентратів кольорових
та рідких металів; на переробці шламів, що містять в собі золото
Грохотовщик
Грохотовщик-шурувальник
Доводник
Доводник концентратів, що містять у собі алмази
Дозувальник гарячого повороту
Дозувальник, зайнятий на агломераційних фабриках
Дозувальник реагентів
Долотозаправник
Драгер
Дробильник
Завантажувач-вивантажувач вагранок і печей, зайнятий на
розвантаженні гарячого агломерату
Завантажувач, зайнятий на збагаченні, агломерації та брикетуванні
Контролер вуглеприймання
Контролер, зайнятий на збагаченні та брикетуванні*

—————————————————————

*) Дозволено допуск до роботи з 17 років, крім робіт по
виробництву ртуті і ніобієвого концентрату

Концентраторник*

———————————————————

*) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Кочегар сушильних печей і барабанів
Машиніст брикетного преса
Машиніст змішувальних барабанів
Машиніст млинів
Машиніст млинів, зайнятий на агломераційних та золотовидобувних
фабриках обслуговуванням дезінтеграторів, на дробленні кварцу,
кварциту, руди та флюсів, мідних шлаків, марганцю, недогарка, пеку
Машиніст по обслуговуванню силосів та вугільної башти
Машиніст сортування
Машиніст сушильної установки
Моторист вапнувача та омаслювача, зайнятий на профілактиці
змерзання та промерзання руд і порід із застосуванням вапна та
нафтопродуктів
Моторист живильника, зайнятий на сушінні сульфідних концентратів
Оператор по обслуговуванню пилогазоуловлювальних установок
Оператор пульта управління
Оператор пульта управління, зайнятий на: сушінні сульфідних
концентратів; збагаченні, розсортуванні та брикетуванні вугілля
Пробуторник малолітражної драги
Розчиняльник реагентів, зайнятий на збагачувальних і
дробильно-сортувальних фабриках
Розчиняльник-регенераторник ціанплаву
Сепараторник, зайнятий на збагачувальних і дробильно-сортувальних
фабриках
Сортувальник, зайнятий: на вибиранні міді зі шлаку; на сортуванні
дросів в електролізних цехах
Стрічковий прибиральник, зайнятий на збагаченні та брикетуванні
Сушильник, зайнятий сушінням концентратів на збагачувальних і
дробильно-сортувальних фабриках
Фільтрувальник, зайнятий на збагаченні і розсортуванні вугілля і
сланцю*)———————————————————

*) Дозволено допуск до роботи з 17 років

Цементаторник гідромідьустановки
Центрифугівник, зайнятий на збагаченні, розсортуванні,
брикетуванні вугілля
Чистильник
Шламівник
Шламівник-басейник
Шліхтувальник
Шлюзувальник

Видобуток і збагачення будівельних матеріалів

Вибійник
Готувальник реактивної води
Кільщик плит і блоків
Лебідчик, зайнятий на скребковій установці
Машиніст глинорізної машини
Машиніст каменерізної машини
Наваловідбійник
Приймальник руди і азбесту
Реакторник
Різальник по каменю
Різальник траншей
Робітники всіх професій, зайняті безпосередньо на видобутку та
збагаченні азбесту
Розсівальник

Виробництво вугільної та графітованої продукції

Випалювач
Дозувальник
Змішувач
Машиніст млина
Прожарювач
Просочувач

2. Геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи

Каротажник
Машиніст підйомника каротажної та перфораторної станції
Машиніст шурфопрохідного агрегату
Моторист самохідної каротажної та перфораторної станції
Перфораторник
Підривник
Промивальник проб
Робітники, зайняті на геологознімальних, геологопошукових і
геофізичних роботах у гірських, тайгових, тундрових, пустельних і
напівпустельних районах, а також у морських і сейсмічних партіях
та на радіометричній і еманаційній зйомках.

Примітка. Дозволяється допуск з 17 років до робіт у
геологознімальних, геологопошукових і геофізичних партіях у
гірських районах осіб, які постійно мешкають у цих регіонах.

3. Металургійні виробництва


2714266614911024.html
2714283911793758.html
    PR.RU™